Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik


lees meer

kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...
lees meer

Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...
lees meer

Kantoorsluiting feestdagen


lees meer

Non-renewal triflumizool (Rocket)


lees meer

uitbreiding etiket Karma

Recent heeft Karma een flinke uitbreiding van het etiket gekregen. In vele kleine teelten in land-...
lees meer

zo simpel kan ontsmetten zijn

Ontsmetting heeft weer alle aandacht. Ook bij de jaarlijks terugkerende schoonmaak worden puntjes...
lees meer

Voorstel non-inclusion ethoprofos (Mocap) in Europese herregistratie


lees meer

Uitbreiding Scelta etiket naar diverse fruitgewassen

Certis heeft samen met de NFO (Nederlandse Fruitteelt Organisatie) het etiket van Scelta...
lees meer

Glashelder nr. 36 - oktober 2018

Biologie en Applaud houden wolluis beheersbaar; Zacht voor het gewas, hard tegen schimmels;...
lees meer

Latitude maakt wezenlijk verschil

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, maar ook op lichtere gronden....
lees meer

Groen gassen

De eerste partijen consumptieaardappelen zijn ingeschuurd. Voor de beste kiemremming moet tijdig...
lees meer

gassen, de eerste klap is een daalder waard

De eerste partijen consumptieaardappelen zijn ingeschuurd. Voor de beste kiemremming moet op tijd...
lees meer

gunstige voorwaarden voor de toepassing van Monam

Eerder dit jaar zijn de toepassingsvoorwaarden voor Monam versoepeld. Ook de omstandigheden in het...
lees meer

kiemremming vanaf de start

Het rooien van de aardappelen is volop bezig. De laatste percelen zijn binnenkort aan de beurt. In...
lees meer

Centurion Plus in koolzaad

Duist en graanopslag geven problemen in de teelt van koolzaad. Zorg er daarom voor dat deze op tijd...
lees meer

geef Tarwehalmdoder geen kans

Tarwehalmdoder tast de graanwortels aan en daarmee belemmert het een gezonde gewasontwikkeling en...
lees meer

Voorkom slakken in groenbemesters

Veel groenbemesters zijn dit jaar later gezaaid. Hierdoor zullen groenbemesters ook later bewerkt...
lees meer

Slakken effectief bestrijden in koolzaad

Koolzaad komt momenteel boven. Het is een zeer aantrekkelijk gewas voor slakken. Door de wisselende...
lees meer

Winner wint het van trips

De tripsdruk is, mede door invlieg, de afgelopen periode toegenomen. In het najaar is het doel van...
lees meer

Herfst begonnen: Botrytisweer op komst

Bij het begin van de metereologische herfst starten ook de gunstige omstandigheden voor Botrytis.
lees meer

Neem bij tarwe op tarwe geen risico

Bij intensieve graanteelt kan de schimmel Tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een...
lees meer

kiemremming bij inschuren

Het rooien van de vroege percelen consumptieaardappelen is begonnen. Het voorkómen van schilbrand...
lees meer

Crown MH – rust in de bewaring

De afgelopen tijd hebben aardappelgewassen zich (gedeeltelijk) kunnen herstellen dankzij regen....
lees meer

één actieve stof tegen Botrytis én meeldauw

De dagen worden korter en vochtiger, dit werkt Botrytis in de hand. Frupica pakt tegelijkertijd...
lees meer

loofdoding in consumptieaardappelen

Diverse aardappelpercelen zijn al behoorlijk aan het afrijpen, terwijl andere nog groen zijn en...
lees meer

voorkom bewaarziekten

Elk jaar besteden handelshuizen veel aandacht aan probleempartijen met Fusarium. Een bedrijfszekere...
lees meer

Inventarisatie laatste volume Proseed


lees meer

Eén actieve stof tegen Mycosphaerella, Botrytis én echte meeldauw

De hittegolf is voorbij en het kasklimaat wordt vochtiger. Hiermee neemt de kans op Mycosphaerella...
lees meer

Loofdoding in pootgoed

De omstandigheden zijn over de regio’s verschillend. In diverse gebieden is er regen gevallen. Ook...
lees meer

Crown MH – wel of niet inzetten bij actuele gewasstand

Door de extreme droogte en wel of geen beregening, zijn er grote verschillen in de gewasstand van...
lees meer

nieuwe fungiciden blijken toppers

Uit recent onderzoek blijkt dat nieuwkomers Karma en Frupica goed presteren bij hoge meeldauw druk....
lees meer

Wij ontmoeten u graag op de Aardappeldemodag

Op 22 augustus is de Aardappeldemodag weer in Westmaas. Ook Certis is hier aanwezig om de nieuwste...

Op 22 augustus is de Aardappeldemodag weer in Westmaas. Ook Certis is hier aanwezig om de nieuwste ontwikkelingen met u te delen.

Certis heeft veel producten voor een gezonde aardappelteelt. Vanaf het moment van planten tot en met de bewaring ondersteunen wij u met de juiste producten. 

Bezoek Certis buiten op het demoveld (stand 161)

Wij ontmoeten u graag op stand 161 met demoveld. Daar laten wij u zien hoe aardappelopslag verminderd wordt door inzet van Crown MH en wat de beste strategie is voor loofdoding met Quickdown.

Uitbreiding van ons portfolio met Versilus en Biox-M

Tijdens de Aardappeldemodag kunt u kennis maken met Versilus, ons nieuwe middel in de strijd tegen Phytophthora. Daarnaast is er aandacht voor de bewaring van aardappelen met ons nieuwe product Biox-M, een middel van natuurlijke oorsprong dat de spruitvorming tegengaat.

 

 

 

lees meer

de juiste strategie voor vast spuiten bij warm weer

De oogst staat al weer bijna voor de deur. Dat betekent dat vast spuiten actueel is. De huidige...
lees meer

Turex onmisbaar puzzelstuk in aanpak tegen rupsen

Rupsen zijn op dit moment volop actief. De inzet van het bacteriepreparaat Turex is een effectieve...
lees meer

alert zijn op meeldauw in aardbei (Karma)

De temperaturen zijn hoog en de nachten worden vochtiger. Dit zijn gunstige omstandigheden voor...
lees meer

Azatin ideale vakantiekracht

Veel mensen genieten al weken van de zomerse omstandigheden, zeker nu de vakantie voor de deur...
lees meer

toepassingsmoment Crown MH in uien

De eerste uienpercelen beginnen nu al te strijken. Dat is vroeger dan in andere jaren. Bekijk het...
lees meer

Biox-M nieuw in portfolio van Certis

Graag informeren wij u dat Certis Europe B.V. de Biox-M distributierechten heeft verkregen van de...
lees meer

Gegrond nr 26 juli 2018

Gezonde grond zonder opslag met hulp van Crown MH; Voor knelgevallen blijft Monam onmisbaar; Certis...
lees meer

Biox-M nieuw in portfolio van Certis

Graag informeren wij u dat Certis Europe B.V. de Biox-M distributierechten heeft verkregen van de...
lees meer

Applaud goed inzetten tegen lastige insecten

Applaud is een goede integreerbare oplossing bij aanwezigheid van wittevlieg, wolluis of...
lees meer

inzet Crown MH in vroege aardappelen

Vroege (tafel) aardappelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Door de huidige droge en warme...
lees meer

loofdoding in pootgoed

Het is alweer zover dat de eerste percelen doodgespoten worden. De omstandigheden op de percelen...
lees meer

grassenbestrijding in diverse bloembolgewassen

Centurion Plus is een sterke grassenbestrijder in diverse gewassen. Ook in bloembollen is het...
lees meer

valse meeldauw in plantuien

Op diverse percelen plantuien is valse meeldauw aanwezig. Controleer uw eigen percelen goed op...
lees meer

nieuwe fungiciden geven uitstekende meeldauw bestrijding

Uit onze meest recente demonstratieproef in komkommer blijkt dat de combinatie van Karma en Takumi...
lees meer

Botanigard vloeibaar

Gebruik in de zomer BotaniGard vloeibaar De tripsdruk begint op diverse bedrijven wat toe te...
lees meer

tomaat Karma mei 2018

Karma in tomaat Na een rustig meeldauwseizoen neemt de meeldauwdruk nu toe. Het biologische Karma...
lees meer

wittevlieg in tomaat

In tomaat en andere vruchtgroenteteelten is op een aantal plaatsen te veel wittevlieg aanwezig. In...
lees meer

Positief besluit voor de herregistratie van Olie-H (6598 N)

Door het positief besluit van het Ctgb blijft Olie-H behouden voor het voorkomen van...
lees meer

aaltjesbestrijding in lelies vroegtijdig aanpakken

Lelies zijn gevoelig voor diverse aaltjes zoals wortellesieaaltjes en vrijlevende aaltjes....
lees meer

Coloradokevers en luizen

Hier en daar worden coloradokevers en larven gesignaleerd. Maar ook luizen zijn al aanwezig. De...
lees meer

aardappelopslag nu een probleem?

Ondanks de vorst van afgelopen winter zien we toch aardappelopslag verschijnen. Dit levert veel...
lees meer

kortere opgebruiktermijn Olie-H W7 etiket

Het Ctgb heeft de herregistratie procedure voor Olie-H afgerond. Olie-H blijft beschikbaar voor...
lees meer

bestrijding larven slawortelboorder

Met de huidige hoge temeraturen gaat de ontwikkeling snel. Deze periode zullen de eieren van de...
lees meer

Phytophthora bescherming vanaf opkomst

De eerste aardappelen staan nu boven en zijn goed aan de groei. Het loof maakt momenteel een zeer...
lees meer

Voorkom virusoverdracht, start vanaf opkomst met virusolie

De eerste pootaardappelen komen boven de grond. Ook luizen worden in deze periode actief. Het is...
lees meer

Applaud en Takumi leverbaar

Vanaf heden zijn de nieuw toegelaten producten Applaud en Takumi leverbaar.
lees meer

Grassenbestrijding in uien

Ondanks dat er bodemherbiciden zijn gespoten, zien we op veel plekken (straat)grassen ontwikkelen....
lees meer

Grassenbestrijding in bieten

De bieten zijn dit jaar op verschillende momenten gezaaid. Sommige zijn al in februari gezaaid...
lees meer

Gegrond nr. 25 mei 2018

Veel aandacht voor Biorationals op Biobeurs, NEMguard lift mee met On the way to PlanetProof, Mocap...
lees meer

Onkruidbestrijding voor opkomst van aardappelen

Het poten van aardappelen is langzaam op gang gekomen. Door de huidige omstandigheden zullen de...
lees meer

Gladvingergrasbestrijding mais voor-opkomst

Door het wegvallen van na-opkomst middelen wordt gladvingergrasbestrijding lastiger. Een bespuiting...
lees meer

Glashelder nr. 35 - april 2018

Helma Verberkt (LTO Glaskracht): ‘Hier zitten telers echt om te springen’, Certis verbreedt...
lees meer

Sterke basis tegen onkruiden van groot belang

Het voorjaar komt dit jaar laat op gang. Nu de temperaturen oplopen zullen de onkruiden de komende...
lees meer

Frupica nu ook in vruchtgroenten

Frupica, het middel tegen meeldauw, Botrytis én Mycosphaerella mag nu ook in vruchtgroenten. Met...
lees meer

Wees alert op vuur

Met name in de tulpen die te lijden hebben gehad van de strenge vorst van afgelopen winter komt op...
lees meer

Wees alert op spint in appel

De ontwikkeling van spint zal met het warme weer snel van start gaan. Dit jaar is in appel voor het...
lees meer

Scelta in bedekte teelt van aardbei

Wees alert op de aanwezigheid van spint. Op een aantal plekken komt spint voor in aardbeien. Met de...
lees meer

Cyflamid, de perfecte start tegen meeldauw

Met de huidige snelle gewasontwikkeling is de start van de meeldauwbestrijding aanstaande. Een...
lees meer

Bestrijding appelbloesemkever

Na een lange koude periode is het voorjaar nu echt in zicht. Met de stijgende temperaturen zullen...
lees meer

Nieuw Monam etiket

Het CTGB heeft op verzoek van de toelatingshouders het etiket van Monam aangepast.
lees meer

Takumi toegelaten tegen meeldauw in komkommer

Takumi is recent toegelaten in de bedekte teelt van komkommer en meloen en de onbedekte teelt van...
lees meer

Biobeurs 2018, maak kennis met de Biorationals van Certis

Op 17 en 18 januari wordt er in de IJsselhallen in Zwolle weer de jaarlijkse Biobeurs gehouden. Ook...
lees meer

Gro-Stop gassen en onrustige partijen

Niet alle partijen zitten even rustig achter de planken. Sommige partijen vertonen vroege kieming...
lees meer

Verbeterde Gro-Stop Fog 10 ltr can met retoursysteem

De Gro-Stop Fog 10 ltr can is verbeterd. Daarnaast is voor een duurzame afvoer nu een...
lees meer

Glashelder nr. 34 - november 2017

Karma aanwinst tegen meeldauw in vruchtgroenten, Brede toelating tegen aaltjes voor...
lees meer

Onrustige aardappelen – hoe te handelen?

Momenteel zijn er diverse onrustige aardappelpartijen. Een vroege kieming of veel losse ogen zijn...
lees meer

Uitbreiding toelating Karma in vruchtgroenten

Karma heeft een uitbreiding gekregen tegen echte meeldauw in vruchtgroentegewassen onder glas....
lees meer

Bescherm uw graanteelt tegen Tarwehalmdoder

Bij intensieve graanteelt kan de schimmel Tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. De...
lees meer

Olie-H situatie fruitteelt

Naar verwachting zal de herregistratie voor Olie-H zijn afgerond voor maart 2018. Fruitteelt zal...
lees meer

Kiemremming bij inschuren

Het rooien van de eerste consumptieaardappelen komt langzamerhand op gang. Het voorkomen van...
lees meer

Voorkom opbrengstvermindering door tarwehalmdoder

Bij intensieve graanteelt kan de schimmel Tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een...
lees meer

Tomatengalmijtbestrijding met ER II

Tomatengalmijt is een zeer lastig te bestrijden mijt in de tomatenteelt. Recent heeft Certis een...
lees meer

Gezond pootgoed start bij inschuren

Elk jaar is het van belang om gezond pootgoed in te schuren maar ook af te leveren. Zilverschurft...
lees meer

Loofdoding in consumptieaardappelen

Diverse aardappelpercelen zijn al behoorlijk aan het afrijpen, terwijl andere nog in prima conditie...
lees meer

Opgebruiktermijn Iroxx

Onlangs is de toelating van de ijzer(III)fosfaat slakkenkorrels zoals Iroxx gewijzigd. Het aantal...
lees meer

NEMguard DE: forse uitbreiding etiket

NEMguard is een groen middel tegen aaltjes op basis van knoflookextracten. Sinds dit voorjaar is...
lees meer

Slakken effectief bestrijden in koolzaad

Koolzaad staat momenteel boven. Het is een zeer aantrekkelijk gewas voor slakken. Door de...
lees meer

Voorkom slakken in groenbemesters

Slakken veroorzaken schade in veel gewassen. Het is daarom erg belangrijk om de opbouw van...
lees meer

Zien we elkaar op Potato Europe 2017?

13 and 14 September 2017, Emmeloord - World Potato City, standnummer A150

13 and 14 September 2017 in Emmeloord, standnummer A150

Aardappeltelers zijn continu op zoek naar oplossingen om de teelt te optimaliseren. Het telen van gezonde, kwalitatieve aardappelen met goede opbrengsten staat hierbij centraal.

Certis Europe biedt in haar keuken een geïntegreerde mix van chemische middelen en biorationals (producten van natuurlijke oorsprong) waarmee de aardappelteler haar groeiambities kan waarmaken.

We nodigen u van harte uit voor een bezoek in onze keuken op stand A150 tijdens Potato Europe 2017 om de juiste receptuur voor uw bedrijf samen te stellen.

Maak kans op een luxe 7-delige messenset met de Certis prijsvraag

Klik op de afbeelding hieronder voor een impressie van Potato Europe 2017

 

 

lees meer

Loofdoding in pootgoed

De laatste percelen worden nu doodgespoten. Geef hergroei op vitale gewassen geen kans.
lees meer

Inzetmoment Crown MH zetmeelaardappelen

De gewasontwikkeling loopt plaatselijk zeer uiteen. Sommige aardappelpercelen vertonen tekenen van...
lees meer

Houd Tagetes vrij van grassen

De teelt van Tagetes kan zeer effectief zijn tegen wortellesieaaltjes wanneer deze onkruidvrij is...
lees meer

Behandel pootgoed tegen Fusarium bij inschuren

Elk jaar besteden handelshuizen veel aandacht aan probleempartijen met Fusarium. Een bedrijfszekere...
lees meer

Houd lelies vrij van katoenluis

Regelmatig steekt katoenluis de kop op in lelies. Houd uw leliegewas goed in de gaten en bestrijd...
lees meer

Toepassingsmoment Crown MH in uien

De eerste uien percelen beginnen al te strijken. Wees alert om het juiste moment voor de toepassing...
lees meer

Positief bericht voor maleïne hydrazide (MH)


lees meer

Turex en Azatin op Skal lijst

Turex en Azatin zijn vanaf nu toegelaten onder het Skal keurmerk. Turex stond al op de oude lijst...
lees meer